Overheid.nl toon regeling

Toon regeling

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

Het tekstscherm bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de citeertitel van de regeling.
  • de inhoudsopgave van de getoonde regeling.
  • de tekst van de regeling

Indien echter in het scherm Zoekresultaten gebruik is gemaakt van 'Toon aangevinkte elementen', wijkt de lay-out van het scherm af, zie Toon aangevinkte elementen.

In het tekstscherm heeft u de volgende mogelijkheden:

Via de knop  gaat u terug naar boven in het scherm.

Via de knop  kunt u wetstechnische informatie opvragen voor de gehele regeling (of voor het regelingselement waarbij deze knop staat). Het gaat hierbij om algemene informatie, bijvoorbeeld over de bronnen waarin de regeling is gepubliceerd, het type regeling, e.d.

Afdrukken : de regeling of het regelingselement wordt afgedrukt.

Opties : het scherm Opties is een dropdown menu. Hiermee krijgt u toegang tot de knoppen "Vergelijk versies", "Opslaan", "Relatie" en "Permanente link"

: Hiermee komt u in een scherm waarmee u de huidige geselecteerde versie van een regeling (of een onderdeel) kunt vergelijken met een versie van de regeling met een andere inwerkingtredingsdatum.

In de bovenstaande afbeelding zijn de verschillen tussen twee versies van een wet te zien. De rode tekst is de oude tekst en de groene tekst is de nieuwe tekst.

 

: Hiermee komt u in een pop-up scherm waarmee u de huidige geselecteer versie van een regeling (of een onderdeel) kunt opslaan in TXT, RTF of XML. Indien u de regeling wilt opslaan inclusief plaatjes worden de plaatjes seperaat opgeslagen en alles in één zip-bestand ingepakt.

: Hier komt u op een pagina waarop de relaties staan van de geselecteerde versie (of onderdeel) van een regeling.

Bij (onderdelen van) regelingen worden relaties met andere overheidsinformatie getoond. In het menu rechtsboven het onderdeel wordt het aantal relaties met andere overheidsinformatie getoond.

Na het klikken op de Relaties-link worden deze relaties in Linked Data Overheid (LiDO) getoond. Hier kunt u bijvoorbeeld relevante uitspraken vinden met links naar de tekst van de uitspraak. Ook beleidsregels van uitvoeringsorganisaties met links naar de tekst daarvan zijn voorbeelden die hier aanwezig zijn.

 

: Hiermee komt u in een pop-up scherm waarmee u van de geselecteerde versie van de huidige selecteerde regeling (of een onderdeel) een duurzame link te maken.

Met de knop  in de inhoudsopgave wordt het hiërarchisch niveau waar de knop voor staat, één niveau lager uitgeklapt. Als dit lagere niveau ook weer uit meer dan één niveau bestaat (bijvoorbeeld een hoofdstuk met daarbinnen paragrafen) kunt u ook dit lagere niveau uitklappen. Het laagste niveau betreft altijd artikelen.

Na het uitklappen van een hiërarchisch niveau verandert de knop  in een knop . Met deze knop kan het hiërarchisch niveau worden ingeklapt.

Met de knoppen 'Alles uitklappen' en 'Alles inklappen' kunt u de gehele inhoudsopgave in één keer uitklappen of inklappen.

Met de knoppen  en  gaat u naar het vorige respectievelijk het volgende gevonden zoekresultaat uit de lijst zoals getoond in het Zoekresultaatscherm.

Let op
U bladert bij deze laatstgenoemde optie door de zoekresultaten zoals zichtbaar in het zoekresultaatscherm.

 

Inloggen MijnOverheid DigiD logo